Ohiopyle State Park

Southwest Pennsylvania

More photos from Ohiopyle.